Abergele

Arennig

imageHelo! Dosbarth Arennig ydym ni! Rydym yn 26 o blant yn amrywio o oedran Derbyn i Flwyddyn 1. Mae ein penblwyddi o fis Mai ymlaen. Miss Owen yw ein athrawes ddosbarth gyda Miss Roberts ac Anti Sharon yn gymhorthyddion dosbarth. Mae Mrs Rowlands yn y dosbarth ar brynhawn Iau a bore Gwener. Rydym yn ddosbarth hapus sy’n hoffi canu, adeiladu, darllen, ymarfer corff a llawer iawn mwy!

Gwaith Cartref

Grid Gwaith Cartref Pasg Blwyddyn 1 a 2

Grid Gwaith Cartref Pasg Blwyddyn 2

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd