Abergele

BOBs

imageDyma rhai o blant Bobs yn blasu bisgedi blasus (Welsh only available)

Mae Bobs yn cyfarfod unwaith y mis i goginio bwyd iachus a diddorol.

Contact

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Privacy Policy

© 2021 Copyright Ysgol Glan Morfa. All Rights Reserved. Website by Delwedd