Abergele

Chwaraeon

imageDyma Ellis Longworth a Catrin Vaughan - Llysgenhadon Chwaraeon yr ysgol. Cafodd y ddau eu dewis oherwydd eu gallu i ddefnyddio eu sgiliau chwaraeon i arwain ac ysbrydoli eraill i gynnal bywyd actif. Mae Ellis yn nofiwr penigamp ac mae hefyd yn mwynhau pel-droed ac athletau. Mae Catrin yn bel-droedwraig ardderchog ac hefyd yn mwynhau athletau. Bydd y ddau yn brysur yn ystod tymor yr haf yn gwneud amrywiaeth o dasgau fydd yn hybu plant i fod yn actif - gan gynnwys cefnogi'r ysgol wrth weithredu'r Daily Mile, helpu i gynnal Diwrnod Gweithgareddau Actif, rhoi cymorth i blant ateb yr Arolwg Chwaraeon 2018 ac hefyd yn cynorthwyo mewn clybiau chwaraeon allgyrsiol.

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd