Abergele

Cyngor Ysgol

imageHelo, ni ydi aelodau Cyngor Ysgol Glan Morfa. Mae 12 ohonom yn rhan o’r Cyngor, ac rydym yn gwerthfawrogi barn pawb yn ystod y cyfarfodydd. Fel Cyngor Ysgol rydym yn eiddgar iawn i godi arian ac helpu nifer o elusenau, ac yn awyddus iawn o ddatblygu ein hysgol. Yn ystod y flwyddyn byddwn yn cynnal nifer o foreau coffi, diwrnodau di-wisg ac yn casglu nwyddau gwahanol er mwyn helpu elusenau gwahanol a’r ysgol. Rhai o’r elusenau rydym yn eu cefnogi yw ‘Bags2School’, Plant Mewn Angen, Achub y Plant a ‘Teams4U’.

Anna-Beth Chan Gizzy – Cadeirydd
Jack Cooke – Cadeirydd
Deian Onosko-Roberts – Is Gadeirydd
Oliver Williams
Ela Evans
Lilly Davies
Cerys Thomas
Seren Williams – Ysgrifenyddes
Alys Brennan
Osian Thomas
Kitty Jones-Davies
Jackson-Lee Hay

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd