Abergele

Dosbarthiadau

Ysgol Gymraeg yn Abergele yw Ysgol Glan Morfa. Eleni mae gennym 253 o ddisgyblion yn yr ysgol.

Mae pob dosbarth yn yr ysgol wedi eu henwi ar ôl mynyddoedd yng Ngogledd Cymru. Bydd plant yn dechrau eu siwrnai yn nosbarth yr Wyddfa yn y dosbarth Meithrin ac yn gorffen ym Mlwyddyn 6, Dosbarth yr Eifl.

Mae Llais y Plentyn yn rhan allweddol o lwyddiant Ysgol Glan Morfa. Crêd holl staff yr ysgol yw mai gan y plant y mae cael y gwir a’r syniadau gorau! Felly, rydym yn rhoi llawer o gyfrifoldebau iddyn nhw ac wedi’u rhannu i wahanol grwpiau sy’n sicrhau bod pob plentyn trwy’r ysgol yn cael cyfle i leisio’u barn a rhannu eu syniadau.

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd