Abergele

Gwaith Cartref

imageGwaith Cartref Blwyddyn 1 a 2

Anfonwch eich gwaith / lluniau i gyfrif Twitter y Cyfnod Sylfaen: @CSylfaenYGM1

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Gwaith Cartref blwyddyn 1 a 2

imageGwaith Cartref Blwyddyn 3 a 4: Cadw'n actif a byw'n iach

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Gwaith Cartref blwyddyn 3 a 4

 

 

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd