Abergele

Moelfre

imageCroeso i ddosbarth Moelfre. Mae 23 o ddisgyblion ym Mlwyddyn 4 a 5 dosbarth Moelfre eleni. Miss Glain Williams yw'r athrawes ddosbarth gyda Anti Sharon yn cynorthwyo bob prynhawn dydd Mawrth. Ein themau dosbarth eleni yw 'Oes Fictoria' (Tymor yr Hydref), 'Yr Amgylchedd' (Tymor y Gwanwyn) a 'Rhyfeddodau Cymru' (Tymor yr Haf). Rydym yn ddosbarth prysur, bywiog, gweithgar, cydwybodol sydd yn mwynhau sialensau ymhob agwedd o fywyd ysgol. Rydym yn gwneud ein gorau glas yma yn nosbarth Moelfre.

Gwaith Cartref

Grid Gwaith Cartref Blwyddyn 5 a 6 - Pasg

Grid Gwaith Cartref Blwyddyn 5 - Dŵr

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd