Abergele

Siabod

imageDyma ddisgyblion Dosbarth Siabod. Mae 23 o ddisgyblion yn y dosbarth. Athrawon y dosbarth yw Mrs Angharad Owen a Mrs Mari Williams.

Gwaith Cartref

Grid Gwaith Cartref Blwyddyn 3 a 4 - Y Pasg

Grid Gwaith Cartref Blwyddyn 3 a 4 - Y Rhufeiniaid

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd