Abergele

Siarter Iaith

Croeso i dudalen Siarter Iaith Ysgol Glan Morfa.

imageI'r rhai sydd ddim yn ymwybodol, mae'r Llywodraeth wedi gosod nod o 1,000,000 o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Er mwyn cyflawni hyn maent wedi lansio’r Siarter Iaith i annog disgyblion siarad fwy o Gymraeg tu allan i'r ysgol, boed hynny ar y buarth, yn y cartref neu yn y gymdeithas.

Eleni, rydym wedi sefydlu'r Criw Cymraeg, lle bydd cyfrifoldeb arnynt i hyrwyddo ac annog fwy o ddefnydd o'r iaith Gymraeg tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Y flwyddyn hon rydym yn anelu i gyrraedd y wobr Arian. Rydym wedi dysgu llawer o'r wobr Efydd. Rydym a thargedau clir i'w cyrraedd diolch i'r holiadur wnaeth y disgyblion lenwi yn yr Haf.

Dyma ein targedau
- Chwarae a gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.
- Defnyddio mwy o appiau Cymraeg.
- Hybu plant i siarad mwy o Gymraeg ar y coridorau, neuadd ginio ac ar fuarth yr ysgol.

Prif nod y wobr arian yw i ddisgyblion ein hysgol gymryd perchnogaeth dros eu hiaith, ac o ganlyniad yn adfywio defnydd o'n hiaith. Ni ellir hyn ddigwydd heb eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth fel rhieni a gofalwyr.

Gobeithiwn i gyrraedd nod y wobr Arian erbyn Haf 2018.

Diolch yn fawr,
Y Criw Cymraeg.

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd