Abergele

Tryfan

imageDyma lun o blant blwyddyn 4 a 5 dosbarth Tryfan, sy'n cael eu haddysgu gan Mr Owen.

Maen nhw'n griw bywiog, gweithgar a brwdfrydig sydd wedi cyfrannu'n ardderchog i wahanol agweddau o fywyd yr ysgol. Mae Mr Owen yn falch iawn o'u hymdrechion ac yn mwynhau cael nhw yn y dosbarth.

Gwaith Cartref

Grid Gwaith Cartref Blwyddyn 3 a 4 - Y Pasg

Grid Gwaith Cartref Blwyddyn 3 a 4 - Y Rhufeiniaid

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd