Abergele

Tymhorau 2020 - 2021

HYDREF 2020

Dechrau’r Tymor 01/09/20
* Hyfforddiant Mewn Swydd 01/09/20 05/10/20
Cau Hanner Tymor 16/10/20
Agor Hanner Tymor 02/11/20
Diwedd Tymor 18/12/20

 

Gwanwyn 2021

Dechrau’r Tymor 04/01/21
* Hyfforddiant Mewn Swydd 04/01/21
Cau Hanner Tymor 12/02/21
Agor Hanner Tymor 22/02/21
Diwedd Tymor 26/04/21Haf 2021

Dechrau’r Tymor 12/04/21
* Hyfforddiant Mewn Swydd 12/04/21
Dydd Gwyl Fai 03/05/21
Cau Hanner Tymor 28/05/21
Agor Hanner Tymor 07/06/21
* Hyfforddiant Mewn Swydd IG
Diwedd Tymor 20/07/21


* SYLWER: Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd Argymhellion yw’r dyddiadau hyn a gallant amrywio o fewn ysgolion Conwy - cysylltwch ag ysgol eich plentyn am gadarnhad.

Yn yr adran hon:

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2018 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd