Abergele

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2023-2024

HYDREF:

Tymor yn dechrau 01/09/23

Cau am Hanner Tymor 27/10/23

Agor ar ôl Hanner Tymor 06/11/23

Diwedd Tymor 22/12/23


GWANWYN:

Tymor yn dechrau 08/01/24

Cau am Hanner Tymor 09/02/24

Agor ar ôl Hanner Tymor 19/02/24

Diwedd Tymor 22/03/24


HAF:

Tymor yn dechrau 08/04/24

Dydd Gwyl Fai 06/05/24

Cau am Hanner Tymor 24/05/24

Agor ar ôl Hanner Tymor 03/06/24

Diwedd Tymor 19/07/24

Yn yr adran hon:

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd