Abergele

Who's Who

Translation coming soon ...

staff

Mr Hugh Rhys-Williams

Pennaeth

staff

Miss Glain Williams

Dirprwy Bennaeth

Athrawes Blwyddyn 4 a 5

Dosbarth Moelfre

staff

Miss Mari Deiniol

Athrawes Blwyddyn 2

Blwyddyn y Garnedd

staff

Miss Elain Evans

Athrawes Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Dosbarth y Berwyn

staff

Mrs Mari Williams

Athrawes Blwyddyn 3

Dosbarth Siabod

staff

Miss Bethan Williams

Athrawes Blwyddyn 6

Dosbarth yr Eifl

staff

Mrs Rhian Hughes

Athrawes Meithrin

Dosbarth yr Wyddfa

staff

Mrs Angharad Owen

Athrawes Blwyddyn 3

Dosbarth Siabod

staff

Miss Manon Dafydd

Athrawes Derbyn a Blwyddyn 1

Dosbarth Moelwyn

staff

Mr Tomos Owen

Athro Blwyddyn 4 a 5

Dosbarth Tryfan

staff

Miss Ffion Owen

Athrawes Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Dosbarth Arennig

CADI/ALNCO

staff

Mrs Ann Passey

Cymhorthydd

staff

Mrs Nerys Perry

Cymhorthydd

staff

Mrs Lowri Morris

Cymhorthydd

staff

Miss Rhian Knapper

Athrawes Meithrin

Dosbarth yr Wyddfa

staff

Miss Sioned Taylor

Cymhorthydd

staff

Miss Sharon Roberts

Cymhorthydd

staff

Miss Hannah Roberts

Cymhorthydd

staff

Mrs Sioned Hamilton

Cymhorthydd

staff

Mrs Eleri Parry

Cymhorthydd

staff

Mrs Rhiannon Rowlands

Cymhorthydd Dysgu Lefel Uwch

staff

Mrs Dolly Jones

Cymhorthydd

staff

Mrs Brenda Owen

Ysgrifennyddes

staff

Mr Michael Latchford

Gofalwr

Contact

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Privacy Policy

© 2021 Copyright Ysgol Glan Morfa. All Rights Reserved. Website by Delwedd