Abergele

Y Berwyn

imageHelo, ni ydi Dosbarth Y Berwyn! Rydym yn ddosbarth cymysg o blant Derbyn a Blwyddyn 1, ac Miss Evans ydi ein hathrawes ddosbarth. Mae Anti Nel, Mrs Morris, Mrs Rowlands ac Anti Sharon hefyd yn ein helpu ac yn ein dysgu yn y dosbarth, yn ystod yr wythnos. Yn ystod y flwyddyn byddwn yn cwblhau tair thema wahanol. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd ac hefyd yn dysgu amrywiaeth o sgiliau newydd, drwy gwblhau gweithgareddau tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2018 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd