Abergele

Y Garnedd

imageHelo, ni ydy dosbarth Y Garnedd sef blwyddyn 2 Ysgol Glan Morfa. Mae 23 ohonom yn y dosbarth, Miss Deiniol sydd yn ein dysgu a Mrs Hamilton yn ein helpu. Rydym ni yn ceisio ein gorau glas bob diwrnod ac yn mwynhau pob math o weithgareddau diddorol. Ein themâu’r flwyddyn yma ydy Lliwiau a Gofod, Cartrefi, Cestyll a dŵr.

Gwaith Cartref

Grid Gwaith Cartref Pasg Blwyddyn 1 a 2

Grid Gwaith Cartref Pasg Blwyddyn 2

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd