Abergele

Y Moelwyn

imageHelo! Rydym yn ddosbarth o 25 o ddisgyblion blwyddyn Derbyn ac 1 ac rydym yn cael ein penblwyddi o fis Ionawr hyd at fis Mai. Miss M Dafydd yw ein hathrawes ddosbarth gyda Miss S Taylor a Mrs E Parry yn gymorthyddion. Mae Mrs Rowlands yn dysgu yn y dosbarth pob prynhawn Mawrth. Cawn lawer o hwyl yn nosbarth y Moelwyn ac rydym yn mwynhau canu, gwersi ymarfer corff, darllen ac arbrofi yn yr ardaloedd dysgu.

Gwaith Cartref

Grid Gwaith Cartref Pasg Dosbarth Meithrin a Derbyn

Grid Gwaith Cartref Pasg Dosbarth Derbyn

Grid Gwaith Cartref Pasg Dosbarth Meithrin

 

Gwybodaeth cyffredinol:

  • Gosodir gwaith cartref i ddisgyblion blwyddyn 1 pob dydd Gwener, gan ei ddychwelyd erbyn y dydd Llun canlynol.
  • Mae ein gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal pob prynhawn Llun a bore Gwener.
  • Rydym hefyd yn ran o gynllun ‘Kerb Karft’ ar gyfer disgyblion blwyddyn 1 er mwyn hyrwyddo sgiliau diogelwch y ffordd arbennig. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal ar brynhawn Iau pob wythnos.

Ein themâu eleni yw:

  • Lliwiau
  • Dydd a Nos
  • Bwyd

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd