Abergele

Yr Eifl

translation coming soon ...

imageMae 32 o ddisgyblion ym mlwyddyn 6, dosbarth Yr Eifl eleni. Miss Bethan Williams yw'r athrawes ddosbarth gyda Mrs Dolly Jones ac Anti Sharon yn gymorthyddion. Ein themau dosbarth eleni yw 'Yr Ugeinfed Ganrif' (Tymor yr Hydref), 'O Lesotho i Sbaen' (Tymor y Gwanwyn) ac 'Ein Milltir Sgwar' (Tymor yr Haf). Byddwn yn cael gwersi Iaith a Mathemateg bob bore ac yn astudio ein thema yn ystod y prynhawn. Rydym yn brysur iawn gyda'r gyd-weithfa fwyd bob wythnos ac yn casglu archebion bob dydd Gwener. Byddwn yn gwneud 'Ein Gorau Glas' yn nosbarth Yr Eifl.

Homework

Homework Grid Year 5 & 6 - Easter

Homework Grid Year 6 - Spain

Contact

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Privacy Policy

© 2021 Copyright Ysgol Glan Morfa. All Rights Reserved. Website by Delwedd