Abergele

Yr Wyddfa

imageDyma Dosbarth Yr Wyddfa, plant Meithrin 3-4 oed. Mae'r plant ieuengaf yn dod bob bore 9y.b tan 11.30y.b a phlant hynaf yn dod bob prynhawn 1y.p tan 3.30y.p. Athrawon y dosbarth yw Mrs Rh Hughes a Miss Rh Knapper gyda Mrs E Parry a Mrs A Passey yn cynhorthwyo.

Rydym yn cael llawer o hwyl yn y dosbarth ac yn dysgu drwy chwarae. Mae pob math o weithgareddau yn digwydd megis peintio, crefftau, ysgrifennu, chwarae a toes, adeiladu, chwarae gyda tywod a dwr, gemau, chwarae rol a byd bach, actio, canu a llawer mwy.

Rydym yn trochi'r plant yn yr iaith Gymraeg ac yn dysgu hwiangerddi a rhigymau. Rydym yn un teulu hapus a diogel ac yn canolbwyntio'n gryf ar ddatblygiad personol a chymdeithasol pob plentyn.

Gwaith Cartref

Grid Gwaith Cartref Pasg Dosbarth Meithrin a Derbyn

Grid Gwaith Cartref Pasg Dosbarth Derbyn

Grid Gwaith Cartref Pasg Dosbarth Meithrin

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd